Poola 2016/17

2017 kevadel praktiseerivad Poolas puit- ja kiviehitiste restaureerijad Relika Vaher ja Mari-Leen Tammela. Tüdrukud töötavad firmas Rafael Decoration, mis tegeleb kipsrosettide ja stukkdekoori restaureerimise, tootmise ja paigaldusega ning kõigist nende ettevõtmistest saab lugeda nende blogist Relika ja Mari-Leen Poolas praktikal.

Relika Vaher PKR-16 – Kuna tegemist on minu esimese erasmus programmi raames välispraktikaga, siis jääb võrdlusmoment seekord ära. Kuid praktika kestvuse ja sisukuse poole pealt oli praktika Poolas vägagi hariv, kuna sellist kipsrosettide ja karniiside arhitektuurilist ajalugu meil ei esine nii massiliselt. Näha ja kogeda tööd tehes samas ka kohalikku linna- ja töökeskkonna kultuuri on väga rikastav kogemus. Koostöö HKHK ja Poola kordinaator ettevõtte AVIVA´ga oli väga meeldiv ja abistav. Kui leiduks uus võimalus minna välispraktikale, siis kasutaksin seda kindlasti.